IEDU.SK

Táto stránka obsahuje informácie rezortu školstva užitočné pre školy, žiakov, študentov, učiteľov resp. iných používateľov, ktorí sú zapojení v realizovaných projektoch.
obrazok callcentra

Projekty podporované Callcentrom rezortu školstva • Formulár COVID - školský semafor [zobraziť]
  – pomoc s vypĺňaním formuláru, pomoc s prihlasovaním
 • CUDEO [zobraziť] Planéta vedomostí [zobraziť] predmety.iedu.sk [zobraziť] vychovy.iedu.sk [zobraziť]
  - navigácia na portáli, poskytovanie informácii o projekte, reset hesla, prihlasovanie učiteľov na školenia, vytváranie účtov, eskalovanie nahlásených chýb na portáli
 • Angličtina - projekty MPC - EnglishONE [zobraziť] & EnglishGO [zobraziť]
  – vytváranie účtov, reset hesla, navigácia na portáli, poskytovanie informácii o projekte, eskalovanie nahlásených chýb na portáli
 • RSOV [zobraziť]
  – registrácia používateľov, navigácia na portáli, správa administrátorských a užívateľských účtov
 • RIS (Rezortný informačný systém) [zobraziť]
  – pomoc pri odosielaní dát do CR na mesačnej periodicite, hlásenie chýb systému, technická podpora zberov dát
 • Licenčný portál MS PIL School Agreement a Campus Agreement [zobraziť]
  - navigácia na licencie, reset hesla
 • Edičný portál [zobraziť]
  – pomoc s prihlasovaním a vypĺňaním objednávok
 • Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva – ( www.digiskola.sk [zobraziť] )
  – pomoc pri registrácii škôl do projektu, kontaktovanie škôl ohľadom opráv prihlášok a pod.
 • RIAM [zobraziť]
  – navigácia na webe, vytváranie tokenov aj účtov, pomoc a podpora a poradenstvo užívateľom s riešením problémov s účtami, administrátorská podpora pri obnove hesiel, resety hesiel, odblokovanie účtov
 • RIRŠ (Rozvoj informatizácie regionálneho školstva) [zobraziť]
  konektivita
 • ESET - antivírová ochrana PC pre školy (ESET Endpoint Antivirus/Security) [zobraziť]
  OZNAM: Z bezpečnostných dôvodov ako aj z plánovaného ukončenia činnosti aktualizačných serverov pre NOD vo verzií 3,4,5 v Dátovom centre rezortu školstva (http://nod.rirs.iedu.sk/4/ alebo http://nod.rirs.sk/nod4/), prosíme školy o čo najskorší prechod na najnovšie verzie produktov a ukončenie používania/odinštalácie verzií 3,4,5!!!!
  – pre vytvorenie konta bezpečnostného admina školy (potrebného na aktiváciu najnovších verzií produktov fi. ESET) kontaktujte helpdesk@iedu.sk
  – ESMC (bývalá ERA)
  – MSP portál na správu aktivovaných endpointov: msp.eset.com
  – Link na stiahnutie endpointov: Produkty na stiahnutie EES má v porovnaní s EEA navyše personálny firewall a podporu MS NAP.
  – resety hesiel (pre staré aktualizačné servery nod.rirs.iedu.sk/4 a nod.rirs.sk/nod4/)
 • DUD [zobraziť]
  – riešenie na úrovni L1, získavanie presných informácií o nahlásenom incidente, definície a upresnenie, diagnostika problému, zaznamenávanie v SD TRACK, sledovanie riešení, monitorovanie systému

Callcentrum

Centrum podpory používateľov rezortu školstva, Helpdesk, Service Desk

Operátori Call centra poskytujú služby zákazníckej podpory žiakom, študentom, učiteľom, rodičom a pracovníkom rezortu školstva. Komunikujú so zákazníkmi na diaľku (telefonicky, mailom) za účelom poskytovania informácií a riešenia problémov.

Callcentrum je k dispozícii v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 16:00 hod. na bezplatnom telefónnom čísle 0800 138 033 alebo e-mailovej adrese helpdesk@iedu.sk.